• Wykłady
  Czwartek 05.11.2020 / 14:00
  Depresja a ból istnienia
  Prof. dr hab. n. med. Marek Jarema
 • Wykłady
  Czwartek 05.11.2020 / 14:20
  Terapia litem. Update 2020
  Prof. dr hab. n. med. Janusz Rybakowski
 • Wykłady
  Czwartek 05.11.2020 / 14:40
  Zadania psychiatrii w konfrontacji z COVID-19
  dr hab. Janusz Heitzman
 • Wykłady
  Czwartek 05.11.2020 / 15:15
  Anhedonia i zaburzenia motywacji u pacjentów z depresją – jaką przyjąć strategię postepowania?
  Dr n. med. Tomasz Szafrański
 • Wykłady
  Czwartek 05.11.2020 / 15:45
  Wkład polskich psychiatrów w naukę światową
  Prof. dr hab. Ryszard Gryglewski
 • Wykłady
  Czwartek 05.11.2020 / 16:15
  Racjonalne i mniej racjonalne połączenia neuroleptyków
  Prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski
 • Wykłady
  Czwartek 05.11.2020 / 16:45
  Przerwa
 • Wykłady
  Czwartek 05.11.2020 / 17:00
  Przypadki bez wpadki: o dawkowaniu i wyborze formy leku przeciwpsychotycznego
  Prof. dr hab. n. med. Tomasz Sobów
 • Wykłady
  Czwartek 05.11.2020 / 17:30
  ADHD a ChAD u dzieci i młodzieży
  Prof. dr hab. Tomasz Wolańczyk
 • Wykłady
  Czwartek 05.11.2020 / 17:45
  Nie tylko depresja. Uwarunkowania zachowań samobójczych u młodzieży
  Dr hab. Maciej Pilecki
 • Wykłady
  Czwartek 05.11.2020 / 18:00
  Między nieprawidłowym zachowaniem a objawem. Trudności diagnostyczne w ChAD.
  Prof. dr hab. Małgorzata Honorata Janas-Kozik
 • Wykłady
  Czwartek 05.11.2020 / 18:15
  Dyskusja
 • Wykłady
  Piątek 06.11.2020 / 14:00
  Mono- vs politerapia depresji - korzyści i zagrożenia?
  Dr hab. Jarosław Woroń
 • Wykłady
  Piątek 06.11.2020 / 14:20
  Przeciwdepresyjne leki nie-przeciwdepresyjne, czyli co poza monoaminami?
  Prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski
 • Wykłady
  Piątek 06.11.2020 / 14:40
  Leczenie depresji – update 2020
  Prof. dr hab. Jerzy Samochowiec
 • Wykłady
  Piątek 06.11.2020 / 15:00
  Stymulacja magnetyczna w zaburzeniach psychicznych - update 2020
  Prof. dr hab. Joanna Aleksandra Rymaszewska
 • Wykłady
  Piątek 06.11.2020 / 15:30
  Dyskusja
 • Wykłady
  Piątek 06.11.2020 / 15:45
  Holistyczne podejście do terapii osób ze schizofrenią z objawami negatywnymi
  Prof. Jerzy Samochowiec
 • Wykłady
  Piątek 06.11.2020 / 16:15
  Depresja lekooporna – innowacyjne podejście w leczeniu
  Dr hab. n. med. Marcin Siwek
 • Wykłady
  Piątek 06.11.2020 / 16:45
  Przerwa
 • Wykłady
  Piątek 06.11.2020 / 17:00
  Predyspozycje psychofizjologiczne osób wykonujących zadania zawodowe w ramach służby wojskowej
  Gen. Mieczysław Bieniek
 • Wykłady
  Piątek 06.11.2020 / 17:15
  Misja się kończy - trauma zostaje...pielęgniarka w mundurze
  Por. Anna Kaczmarczyk
 • Wykłady
  Sobota 07.11.2020 / 09:30
  Treatment resistant depression
  Prof. dr n. med. Mazda Adli
 • Wykłady
  Sobota 07.11.2020 / 09:50
  Dyskusja
 • Wykłady
  Sobota 07.11.2020 / 10:00
  O czym warto pamiętać lecząc pacjenta w wieku podeszłym?
  Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki
 • Wykłady
  Sobota 07.11.2020 / 10:30
  Życie zawodowe i starzenie się z depresją
  Dr n. med. Anna Z. Antosik-Wójcińska
 • Wykłady
  Sobota 07.11.2020 / 10:50
  Czy należy leczyć reakcję żałoby?
  Prof. dr hab. med. Tomasz Sobów
 • Wykłady
  Sobota 07.11.2020 / 11:15
  Dyskusja
 • Wykłady
  Sobota 07.11.2020 / 11:30
  Lecząc dziś, pamiętaj o jutrze
  Prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek
 • Wykłady
  Sobota 07.11.2020 / 12:00
  Zwiedzanie wirtualnych stoisk
 • Wykłady
  Sobota 07.11.2020 / 12:15
  Psychobiotyki - nowe możliwości terapii zaburzeń afektywnych
  Prof. dr hab. n. med Hanna Karakuła -Juchnowicz
 • Wykłady
  Sobota 07.11.2020 / 12:45
  Zmęczenie, senność, zaburzony sen
  Prof. dr hab. Adam Wichniak
 • Wykłady
  Sobota 07.11.2020 / 13:05
  Dyskusja
 • Wykłady
  Sobota 07.11.2020 / 13:15
  Sprawa wielkiej wagi. Nowe wytyczne leczenia nadwagi i otyłości
  Prof. dr. hab. n. med. Dominika Dudek
 • Wykłady
  Sobota 07.11.2020 / 13:45
  Co w teorii i praktyce oznacza dziś duża dawka arypiprazolu?
  Prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski
 • Wykłady
  Sobota 07.11.2020 / 14:15
  Dyskusja
 • Wykłady
  Sobota 07.11.2020 / 14:30
  Zwiedzanie wirtualnych stoisk
 • Wykłady
  Sobota 07.11.2020 / 14:45
  Wykład satelitarny 10
 • Wykłady
  Sobota 07.11.2020 / 15:15
  Wykład satelitarny 11
 • Wykłady
  Sobota 07.11.2020 / 15:45
  Pornografia a zdrowie psychiczne
  Dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz
 • Wykłady
  Sobota 07.11.2020 / 16:05
  Zaburzenia nastroju jako wynik traumy seksualnej
  Dr Igor Pietkiewicz
 • Wykłady
  Sobota 07.11.2020 / 16:30
  Dekalog w gabinecie psychoterapeuty
  Bogdan de Barbaro, emer. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Wykłady
  Sobota 07.11.2020 / 16:30
  Dyskusja
 • Wykłady
  Sobota 07.11.2020 / 17:00
  Pedofilia w Kościele
  Ks. dr Jacek Prusak
 • Wykłady
  Sobota 07.11.2020 / 17:45
  Zakończenie Konferencji
Komitet naukowy
Prof. dr hab. Adam Janusz Wichniak
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec
Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Prof. dr hab. n. med. Janusz Rybakowski
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dr hab. n. med. prof. IPiN Janusz Heitzman
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
Kierownik Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dr hab. n. med. Maciej Pilecki
Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Katedry Psychiatrii UJ CM
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski
Prof. dr hab. n. med. Anna Rymaszewska
Dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz, Prof. CMKP
Kierownik Kliniki Psychiatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Sobów
Dr n. med. Anna Z. Antosik-Wójcińska
Bogdan de Barbaro
emer. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Psychiatrii Collegium Medicum UJ