Konferencja Psychiatryczna Kraków 2024

Edycja 2022

Wykłady11-30 - 13-00

Rejestracja

13-00 - 14-30

Sesja inauguracyjna

Standardy leczenia farmakologicznego zaburzeń afektywnych 2022
Prof. dr hab. n. med. Marek Jarema
Zdrowie psychiczne wobec traumy wojennej - zagrożenia i systemy wsparcia
Prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman
Nadzieja dla kobiet przy nadziei - Leczenie depresji i ChAD w trakcie ciąży
Prof. dr. hab. n. med. Jerzy Samochowiec
14-30 - 14-45

Dyskusja

14-45 - 15-15

Wykład satelitarny - Na równoważni czy na wadze - leki normotymiczne w XXI w.

Na równoważni czy na wadze – leki normotymiczne w XXI w.
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski
15-15 - 15-45

Wykład satelitarny - Sztuka leczenia depresji i lęku

Sztuka leczenia depresji i lęku
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Sobów
15-45 - 16-15

Lunch

16-15 - 17-15

Ewolucja

Depresja w ujęciu ewolucyjnym
Prof. dr hab. Bogusław Pawłowski
Ewolucyjne aspekty ChAD
Prof. dr hab. n. med. Janusz Rybakowski
17-15 - 17-45

Wykład satelitarny - Objawy negatywne schizofrenii - co jeszcze warto powiedzieć?

Objawy negatywne schizofrenii – co jeszcze warto powiedzieć?
Dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ, Prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman
17-45 - 18-00

Przerwa kawowa

Przerwa kawowa
18-00 - 18-30

Wykład satelitarny - Zaburzenia afektywne według ICD-11 - jakie zmiany nas czekają?

Zaburzenia afektywne według ICD-11 – jakie zmiany nas czekają?
Prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek
18-30 - 19-00

Wykład satelitarny - Arypiprazol - jakie dawki dla jakiego pacjenta?

Arypiprazol – jakie dawki dla jakiego pacjenta?
Prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska
19-00 - 20-00

Depresja i ból

Perspektywa anestezjologa
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek
Perspektywa psychiatry
Prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska
20-00 - 20-45

Podsumowanie części merytorycznej

10-00 - 11-30

Warsztaty - Blok 1

Hipnoza i sterowane wyobrażenia
Dr n. med. Michał Mielimąka
Terapia pacjenta z depresją i cukrzycą
Dr n. med. Katarzyna Cyranka
Wypalenie zawodowe: zapobieganie i postępowanie
Prof. dr hab. med. Marta Makara-Studzińska
11-30 - 11-50

Przerwa

Przerwa
11-50 - 13-20

Warsztaty - Blok 2

Uzależniony pacjent z depresją w wieku podeszłym – jak nie przeoczyć?
Dr n. med. Krzysztof Styczeń
Depresja i duchowość
Dr hab. n med., prof. UPJPII Krzysztof Krajewski-Siuda
Jak pracować z ofiarami przemocy seksualnej?
Dr Jacek Prusak
13-20 - 14-00

Lunch

14-00 - 15-30

Depresja i uzależnienia

Depresja i alkohol
Prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar
Depresja, bezsenność i uzależnienie od leków nasennych i uspokajających
Prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak
Zaburzenia nastroju i uzależnienie u dzieci i młodzieży
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
15-30 - 16-00

Wykład satelitarny - Przedstawienie wyników badania TED

Przedstawienie wyników badania TED
dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ
16-00 - 16-30

Spersonalizowane podejście do leczenia nikotynizmu i redukcji szkód

Spersonalizowane podejście do leczenia nikotynizmu i redukcji szkód
Dr n. med. Piotr Wierzbiński
16-30 - 17-00

Przerwa kawowa
Ilość miejsc ograniczona

Zapisz się na warsztat
17-00 - 19-30

Zaburzenia nastroju i seksualność

Depresja wśród osób z dysforią płciową
Dr n. med. Bartosz Grabski
Hiperseksualność a zaburzenia regulacji emocji
Dr hab. n. med., prof. CMKP Michał Lew-Starowicz
O bezpiecznych i niebezpiecznych związkach depresji z duchowością
Dr Jacek Prusak
Parafilie jako przyczyna depresji
Dr n. med. Andrzej Depko
Artykuł 240 kk w kontekście relacji terapeutycznej
Dr n. hum. Hanna Elżanowska, Wiceprzewodnicząca Państwowej Komisji ds. Pedofilii
09-30 - 11-30

Samobójstwo, samookaleczenia i żałoba
Ilość miejsc ograniczona

Zapisz się na warsztat
Samookaleczenia i zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży
Dr hab. n. med. Maciej Pilecki
Samobójstwo rozszerzone czy zabójstwo
Prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman
Żałoba a depresja
Dr Bernadetta Janusz
Czy zachowania samobójcze mają podłoże biologiczne?
Prof. dr hab. n. med. Filip Rybakowski
11-30 - 12-00

Wykład satelitarny - Chora z rakiem sutka - dialog onkologa z psychiatrą

Chora z rakiem sutka - dialog onkologa z psychiatrą
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Sobów Dr n. med. Joanna Streb
12-00 - 12-30

Wykład satelitarny – Schizofrenia o wczesnym początku

Schizofrenia o wczesnym początku
Dr n. med. Aleksandra Lewandowska
12-30 - 13-15

Lunch

13-15 - 13-45

Wykład satelitarny - Jak zapewnić długotrwałą remisję u pacjenta z depresją lekooporną?

Jak zapewnić długotrwałą remisję u pacjenta z depresją lekooporną?
Prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki
13-45 - 14-15

Wykład satelitarny - Diagnostyka HCV w Polsce - wyniki Ogólnopolskiej Kampanii Screeningu HCV w Placówkach Opieki Psychiatrycznej w Polsce

Diagnostyka HCV w Polsce – wyniki Ogólnopolskiej Kampanii Screeningu HCV w Placówkach Opieki Psychiatrycznej w Polsce
Tomasz Jan Prycel, Dyrektor Zarządzający w Stowarzyszeniu CEESTAHC
14-15 - 15-15

Czy depresja jest kobietą?

Kobieca depresja
Prof. dr hab. n. med. Agata Szulc
Kiedy terapia pary ma sens?
Prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro
15-15 - 15-30

Przerwa

15-30 - 16-00

Psychologiczne skutki wojny w Ukrainie

Psychologiczne skutki wojny w Ukrainie
Dr Jurij Zakal
16-00 - 16-45

Zakończenie Konferencji

Sponsorzy

Złoty Sponsor
Srebrny Sponsor
Brązowy Sponsor

Komitet naukowy


Prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek
Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, Kierownik Katedry Psychiatrii CM UJ

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec
Prorektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Prof. dr hab. n. med. Janusz Rybakowski
Emerytowany Profesor Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman
Prof. dr hab. n. med. i nauk o zdrowiu, specjalista psychiatra, kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Psychiatrii Sądowej, członek Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, członek Zespołu do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży Ministerstwa Zdrowia.

Dr hab. n. med. Maciej Pilecki
Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Katedry Psychiatrii UJ CM

Prof. dr hab. med. Marta Makara-Studzińska
Zakład Psychologii Zdrowia Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar
Katedra i Klinika Psychiatryczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska
Katedra i Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny Klinika Psychiatrii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny wyb. L. Pasteura 10, Wrocław

Dr n. med. Katarzyna Cyranka
Katedra Psychiatrii Uniwersytet Jagiellońskie Collegium Medicum Katedra Chorób Metabolicznych Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Kierownik Poradni Psychologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Prof. dr hab. n. med. Agata Szulc
Klinika Psychiatryczna Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, specjalista pediatrii, pełnomocnik MZ ds. reformy psychiatrii dzieci i młodzieży. Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego posadowionego w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp.zo.o. Zainteresowania naukowe ogniskuję na okresie adolescencji – fizjologicznego przebiegu, jak również charakterystycznych dla tego okresu zaburzeń. Pozostałe zainteresowania to zaburzenia odżywiania zarówno klasyczne, jak i nowe, trudno diagnozowalne postaci, problematyka ADHD, FASD, ASD, ChAD. Kierownik grantów europejskich w przeszłości i obecnie. Autor i współautor licznych publikacji naukowych.

Dr n. med. Bartosz Grabski
FECSM, WPATH-CM Pracowania Seksuologii Katedry Psychiatrii UJ CM

Dr n. hum. Jacek Prusak SJ
Kierownik Katedry Psychopatologii i Psychoprofilaktyki Instytut Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie (AIK)

Dr n. med. Andrzej Depko
Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia. Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej w Warszawie.

Dr n. hum. Bernadetta Janusz
Zakład Terapii Rodzin i Psychosomatyki, Katedra Psychiatrii, CM UJ

Prof. dr hab. n. med. Filip Rybakowski
Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz
Kierownik Kliniki Psychiatrii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Marek Jarema
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. III Klinika Psychiatryczna

Prof. dr hab. Bogusław Pawłowski
Zakład Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

Dr n. med. Michał Mielimąka
Lekarz specjalista psychiatrii. Katedra Psychoterapii, Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Przewodniczący Komisji ds. Hipnozy Klinicznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Prof dr. hab. n. med. i n. o zdr. Adam Wichniak
Kierownik III Kliniki Psychiatrycznej Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Dr n. hum. Hanna Elżanowska
Wiceprzewodnicząca Państwowej Komisji ds. Pedofilii

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług polegających na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania serwisu oraz w celach analitycznych. W każdym momencie możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie możesz zapoznać się tutaj.